Warunki korzystania z usługi

Staramy się bardzo aby niniejsza usługa była ciągle dostępna, ale istnieją okoliczności, na które nie mamy bezpośredniego wpływu (takie jak awarie sprzętowe lub infrastruktury sieciowej), które mogą spowodować, że usługa przestanie działać – stąd poniższe warunki. Korzystając z usługi użytkownik akceptuje niniejsze warunki.

Usługa OptiFacility jest dostarczana w postaci "tak jak jest" ("as is") oraz "kiedy jest dostępna" ("as available"), bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub domniemanych, w tym bez gwarancji, że usługa jest wolna od wad, nadająca się do sprzedaży lub nadająca się do określonego celu. Całe ryzyko związane z jakością i funkcjonowaniem usługi ponosi jej użytkownik. Twórcy usługi, jej dystrybutorzy i dostawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, czy też przypadkowe szkody, w tym szkody z tytułu utraty wartości firmy, przerwy w pracy, awarii lub błędnego działania, czy też straty handlowe. Dokładność i poprawność danych i map dostarczanych przez usługę nie jest gwarantowana.

Polityka prywatności

Dane i współrzędne geograficzne, które wysyłasz do usługi optymalizacyjnej używając API są przechowywane w pamięci tylko przez czas prowadzenia optymalizacji aż do wysłania odpowiedzi. OptiFacility nie zapamiętuje i nie gromadzi tych danych. Współrzędne geograficzne są potrzebne tylko do wyznaczenia odległości między punktami.

Jeśli pomimo tego, używając API w celu optymalizacji nie chcesz wysyłać precyzyjnych informacji o konkretnych miejscach na mapie, możesz ograniczyć dokładność współrzędnych albo dowolnie je przesunąć i obrócić – wynik będzie taki sam, o ile odległości między punktami się znacząco nie zmienią.