Wstęp

OptiFacility jest usługą on-line służąca minimalizacji kosztu i czasu oraz maksymalizacji jakości transportu i logistyki. OptiFacility wykorzystuje nasze 20-letnie doświadczenie w dziedzinie optymalizacji. Usługa jest skierowana do firm zajmujących się transportem, na przykład kurierów, rozwozicieli, dostarczycieli produktów, serwisantów, kontrolerów, komiwojażerów, czy też listonoszy.

Dzięki OptiFacility oszacujesz szybko przybliżony czas i koszty transportu lub obsługi klientów, zobaczysz gdzie najkorzystniej umieścić kurierów, a także będziesz mógł prowadzić symulacje i sprawdzać potencjalne scenariusze, prowadząc analizy "co by było gdyby...".

OptiFacility potrafi także uwzględnić różnorakie ograniczenia, takie jak umiejętności wymagane przez lokalizacje i dostarczane przez pracowników, ograniczone pojemności pojazdów (rozwożenie i zbieranie) oraz czasowe okienka dostępności.

Korzystanie z OptiFacility jest możliwe na trzy sposoby:

Rozwijamy też dwa inne sposoby dostępu:
  • aplikacje na urządzenia mobilne (Android, iOS),
  • zaawansowaną stronę internetową przeznaczoną dla dużych firm (pracowników, logistyków, decydentów).

Aby korzystać z OptiFacility należy wnieść jednorazową opłatę aktywacyjną. Opłaty za wykorzystanie usługi są bardzo atrakcyjne i zależą od liczby zleceń optymalizacji oraz ich złożoności. Możesz darmowo testować OptiFacility dla małych problemów (do 10 lokalizacji i agentów) używając nazwy użytkownika "demo".